Säkerhetsprodukter.nu
Om oss Produkter Webbutiker Nyheter Kontakta oss
   
 

Farligt att bo i Helsingborg -Fler våldsbrott här än riksgenomsnittet

Våldsbrotten ökar i Helsingborg.
Det visar statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet.
– Våldsbrotten ökar generellt, det har varit så de senare åren, säger Leif Petersson, statistiker på Brå.
2005 begicks 1 316 våldsbrott per 100 000 invånare i Helsingborg. Förra året ökade den siffran till 1 455.
– Våldsbrotten ökar generellt. Stöldbrott och andra vardagsbrott, de har minskat medan våldsbrotten har ökat i anmälningsstatistiken, säger Leif Petersson till aftonbladet.se.
Vad man inte riktigt vet är om det är anmälningsbenägenheten, eller de faktiska brotten som har stigit.
– Där brukar man vara lite försiktigt och säga att båda spelar roll.
I Helsingborg begås fler våldsamma brott jämfört med rikets genomsnitt. Kommunens befolkningsstruktur, som invånarnas ålder och kön, är en förklaring till brottsmängden.
Dessutom påverkas den anmälda brottsligheten av om det i kommunen eller stadsdelen ofta vistas betydligt fler människor – än den bofasta befolkningen. Det gäller till exempel storstädernas centrala stadsdelar där affärer och nöjesinrättningar lockar många människor, uppger Brå.
– Där det passerar mycket folk, i centrumen i storstäderna till exempel, är det större brottslighet än i omgivningarna, säger Leif Petersson.
Till kategorin ”våldsbrott” räknas mord, dråp, barnadråp och misshandel med och utan dödlig utgång, våldtäkt inklusive grov våldtäkt, grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, våld mot tjänsteman samt rån inklusive grovt rån.

Källa Aftonbladet.se

 

Till första sidan


2006 - 2015 sakerhetsprodukter.nu Om oss Produkter WebbutikerNyheterKontakta oss