Säkerhetsprodukter.nu
Om oss Produkter Webbutiker Nyheter Kontakta oss
   
 

10 000 misshandlade av okända 2006
Varje dag 2006 anmälde 30 personer att de misshandlats av okända
UNGA DRABBADE. I Stockholms län polisanmäler cirka 30 personer varje dag att de misshandlats av någon som de inte träffat tidigare. Till och med november har polisen fått in nästan 10 000 anmälningar om misshandel där gärningsmannen är obekant för offret. Det är en ökning med drygt 18 procent på två år, och flertalet drabbade är i åldern 15–25 år. Utvecklingen är densamma i hela landet.
Polisens förklaring är bland annat ökad alkoholkonsumtion och mer nöjesliv.
– Det är en förväntad utveckling sedan vi släppte på gränserna för alkoholinförsel. På sju år fick vi en 35-procentig höjning av konsumtionen, vilket är mycket i ett land med stor restriktionsapparat. Samtidigt vet vi också att benägenheten att anmäla brott har ökat, säger Per Svartz, taktisk ledare för polismyndigheten i Skåne.
Enligt Sammy Korhonen, polisassistent vid citypolisens ungdomsrotel i Stockholm, växer rädslan för att själv bli utsatt.
– Anonyma undersökningar visar att folk beväpnar sig mer. Vi vet också att många inte vågar anmäla misshandel av rädsla för repressalier, och då är man inne på övergrepp i rättssak.
Enligt Felipe Estrada, chef för forskningsenheten på Brottsförebyggande rådet, råder det delade meningar om huruvida det faktiska våldet har ökat nationellt.
– Studerar man sjukhusdata är det inte fler personer som söker upp akuten på grund av att de utsatts för våld på gator och torg, säger Estrada.
Polisen tror på en minskning av gatuvåldet när kåren nu får en tillökning på 3 000 tjänster fram till 2010.
Andréas Jelvefors

Källa Metro.se, läs hela artikeln här.

 

Till första sidan


2006 - 2015 sakerhetsprodukter.nu Om oss Produkter WebbutikerNyheterKontakta oss