Säkerhetsprodukter.nu
Om oss Produkter Webbutiker Nyheter Kontakta oss
   
 

Ökat antal anmälda våldtäkter
Antalet anmälda våldtäkter i Uppsala län har i sommar varit betydligt fler än någon annan sommar de senaste tio åren.
FAKTA
Våldtäktsanmälningar i juni och juli i Uppsala län:
1998: 11
1999: 15
2000: 5
2001: 14
2002: 11
2003: 7
2004: 17
2005: 19
2006: 19
2007: 27 (fram till 24/7)
Källa: Brottsförebyggande rådet, Brå och UppsalapolisenSamtidigt som antalet våldtäktsanmälningar har ökat de senaste åren är somrarna erfarenhetsmässigt en period då fler våldtäkter sker.

27 våldtäktsanmälningar, i snitt en varannan dag, har kommit in till Uppsalapolisen sedan 1 juni. Det är en uppgång med 60 procent om man jämför med de två föregående åren och längre tillbaka har antalet anmälningar varit ännu färre.
- Det brukar vara en ökning varje sommar, men jag har ändå haft en känsla av att det har varit väldigt mycket i sommar, säger Liss Berglund vid Uppsalapolisens familjevåldsrotel.

Hon känner inte till att det ska ha skett en enda så kallad överfallsvåldtäkt, utan det rör sig antingen om fall då offer och gärningsmän varit bekanta eller i alla fall på något sätt träffats tidigare.
- De kan ha träffats på krogen eller ha ingått i samma gäng. En anledning till att våldtäkterna ökar på sommaren kan ju vara att det finns mer alkohol och droger med i bilden och att fler tjejer hamnar i fler sällskap, menar hon.

När det gäller fall där kvinnor våldtagits av män de är närmare bekanta med hoppas Liss Berglund att ökningen beror på att fler kvinnor anmäler övergrepp.
- Mörkertalet är så stort i de fallen att en ökning av anmälningarna inte behöver betyda en ökning av antalet våldtäkter. Det kan ju i stället vara så att Uppsalapolisen har ett gott rykte att man känner att man kan bli väl omhändertagen om man anmäler våldtäkterna, även om inte allt kan leda till åtal.

Lotta Nilsson är utredare på Brottsförebyggande rådet, Brå. Hon hänvisar till Brå:s tidigare kartläggning av polisanmälda våldtäkter som visar att det finns en koncentration av anmälningar av vissa typer av våldtäkter på sommaren.
- Då handlar det om våldtäkter där gärningsmannen är ytligt bekant eller helt obekant med offret. Delvis kan det ju ha att göra med att fler rör sig ute på sommaren och att människor möts i en större utsträckning. På det sättet blir det fler tillfällen för brott att uppstå.

Att antalet våldtäktsanmälningar har ökat särskilt kraftigt de senare åren beror enligt Lotta Nilsson delvis på en lagändring 2005 som gör att sådant som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande eller sexuellt tvång numera klassas som våldtäkt.
- Vi kommer att göra en ny kartläggning av anmälningarna under 2004 och 2006. Då kan vi se skillnader före och efter lagändringen. Vi ska också i den mån det går undersöka om ökniningen beror på att fler våldtäkter sker eller om det är mörkertalet som har minskat, eller om det är en kombination, säger hon.


Källa Per Johansson
.

 

 

 

 

 

 

 

Till första sidan


2006 - 2015 sakerhetsprodukter.nu Om oss Produkter WebbutikerNyheterKontakta oss