Säkerhetsprodukter.nu
Om oss Produkter Webbutiker Nyheter Kontakta oss
   
 

Många poliser utsätts för våld och hot

Nästan var tredje sörmländsk polis har någon gång under det senaste året blivit utsatt för hot eller våld. Det visar en undersökning som Polisförbundet låtit göra.

I månadsskiftet april-maj fick 1000 medlemmar i Polisförbundet besvara en enkät, varav 35 sörmländska poliser.
Enkätsvaren visar att var fjärde svensk polis någon gång under de senaste tolv månaderna utsatts för våld eller hot. 20 procent har utsatts för våld, och 16 procent för någon form av hot.
Siffrorna för Sörmlands är högre på alla punkter. 31 procent svarar att de utsatts för våld eller hot, 29 procent att de utsatts för våld och 26 procent att de utsatts för någon form av hot.
Det är framförallt utryckningspoliser som utsätts för våld eller hot i tjänsten. Hela 63 procent av de utryckningspoliser som besvarat enkäten har blivit utsatta.
Undersökningen visar också att sju av tio poliser pratat med sin arbetsgivare om det de utsatts för, men att mer än hälften av dessa poliser upplever att de inte fått något stöd.

Källa folket.se

 

Till första sidan


2006 - 2015 sakerhetsprodukter.nu Om oss Produkter WebbutikerNyheterKontakta oss