Säkerhetsprodukter.nu
Om oss Produkter Webbutiker Nyheter Kontakta oss
   
 

Våldtäkter ökar i Stockholm
Sett ur ett tioårsperspektiv har antalet polisanmälda våldtäkter i Stockholms län ökat kraftigt, från 436 år 1997 till 1 265 år 2005.

Brottsstatistiken visar att ensamstående småbarnsmammor löper störst risk att utsättas för våld.

Över huvud taget anmäls fler fall av kvinnofridsbrott anmäls i Stockholms län jämfört med övriga landet. Statistik från Landstingets centrum för folkhälsa visar att det anmäls 60 procent fler våldtäkter per 100 000 invånare, 42 procent fler fall av grov kvinnofridskränkning och 25 procent fler fall av kvinnomisshandel i Stockholms län jämfört med landet som helhet.

Statistiken ingår i en rapport med syfte att öka kunskapen bland hälso- och sjukvårdspersonal om mäns våld mot kvinnor.

Källa: Dagen.seTill första sidan


2006 - 2015 sakerhetsprodukter.nu Om oss Produkter WebbutikerNyheterKontakta oss